recepcja@villaroyal.pl     +48 62 737 45 00   |      |   

Regulamin Hotelu

Dyrekcja Hotelu Villa Royal w Ostrowie Wielkopolskim, w trosce o Państwa bezpieczeństwo i spokojny pobyt w naszym Hotelu, udostępnia regulamin. Tym samym wyraża nadzieję, że będą Państwo przestrzegać wszystkich zawartych w nim punktów, aby wizyta przebiegła pomyślnie, zarówno dla Państwa jak i Hotelu.

 

§1

Doba hotelowa

 1. Przyjmuje się, że pokój w Hotelu Villa Royal wynajmowany jest na doby.
 2. W przypadku nieokreślenia przez gościa czasu pobytu, przyjmuje się, że pobyt trwa jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, w dniu przyjazdu, kończy zaś o godzinie 12:00 dnia następnego.
 4. Czas pobytu powinien być określony podczas rezerwacji.
 5. W przypadku, jeśli Gość wyrazi życzenie przedłużenia pobytu, powinien zgłosić to recepcji do godziny 10:00, w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju.

 

§2

Usługi dodatkowe, świadczone w Hotelu Villa Royal

 1. Usługa budzenia na życzenie jest bezpłatna.
 2. Przechowywanie przedmiotów w sejfie jest bezpłatne.
 3. Korzystanie z sauny hotelowej do godziny 22:00. jest bezpłatne.
 4. Udostępnienie miejsca w przechowalni bagażu za zgodą recepcji jest bezpłatne.
 5. Usługa prania jest dodatkowo płatna, cennik dostępny jest w recepcji.

 

§3

Oczekiwania wobec Gości hotelowych

 1. Gość hotelowy, nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju osobom trzecim, nawet jeśli termin, za który uiścił opłatę, jeszcze nie upłynął.
 2. Opuszczając pokój, gość powinien sprawdzić, czy drzwi są zamknięte.
 3. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia oraz urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, bądź winy odwiedzających go, osób trzecich.
 4. W hotelu obowiązuje zakaz palenia, poza miejscami wyznaczonymi specjalnie do tego celu.
 5. Hotel akceptuje obecność zwierząt, za dodatkową opłatą.
 6. Ze względu na ochronę przeciwpożarową, w hotelu obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń takich jak: grzałki, żelazka elektryczne i podobne, które nie stanowią wyposażenia hotelu.

 

§4

Warunki pobytu

 1. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 7:00, dnia następnego.
 2. Osoby niezameldowane, mogą przebywać w pokoju hotelowym, wyłącznie do godziny 22:00.
 3. Zachowanie Gości hotelowych, nie powinno zakłócać pobytu innym Gościom. W przypadku naruszenia tej zasady, hotel może odmówić dalszego świadczenia usług.

 

§5

Obowiązki Hotelu

 1. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom bezpieczeństwo pobytu.
 2. Pełna dyskrecja na temat Gości Hotelu jest obowiązkiem leżącym po stronie hotelu.
 3. Sprzątanie i naprawa urządzeń w pokoju powinno się odbywać wyłącznie pod nieobecność Gościa. Natomiast w jego obecności odbywa się wyłącznie za jego zgodą.

§6

Odpowiedzialność Hotelu

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy, wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7

Warunki rezerwacji i anulacji pobytu w Hotelu

I.Sposób dokonywania rezerwacji

Rezerwacji pobytu można dokonać w następujący sposób:

 1. Telefoniczne zamówienie pobytu, potwierdzone korespondencją email precyzującą warunki dokonanej rezerwacji.
 2. Wysłanie zamówienia na pobyt w formie elektronicznej (e-mail).
 3. Dokonując automatycznej rezerwacji przez system na stronie www.villaroyal.com.pl.

Terminy wpłaty zadatku: 

14 dni – w przypadku w przypadku rezerwacji grupowych.
W przypadku rezerwacji indywidualnych zadatek nie jest wymagany.

II.Anulowanie rezerwacji i zwrot:

Warunki anulowania rezerwacji:
a) Poniżej 7 dni – wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
b) Powyżej 7 dni – 50% zwrotu wpłaconej kwoty.

Anulacji należy dokonywać pod adresem: recepcja@villaroyal.com.pl

III.Reklamacje:

Reklamacji dokonywać można:

 1. Drogą telefoniczną, pod numerem telefonu 62 737 45 00.
 2. Drogą mailową, poprzez adres recepcja@villaroyal.com.pl.
 3. Drogą pocztową, poprzez wysłanie listu na adres hotelu.

 

Informujemy, że:

Śniadania są serwowane:

od Poniedziałku do Soboty w godzinach: 6:30 – 10:00

w Niedzielę w godzinach 8:00 – 11:00

 

Restauracja czynna jest codziennie od godziny 14:00

ZAPRASZAMY!

TELEFONY: Recepcja: 500, Restauracja: 515